x
THÔNG BÁO: WEBSITE ĐANG HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

Milvus

♦ Lầu 3 Robins Crescent Mall - 101 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
♦ Hotline: (028) 3715 9101
♦ Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00