Milvus

▸ Lầu 2 Estella Place - 88 Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
▸ Hotline: (028) 3715 9101
▸ Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00