Milvus

♦ Lầu 3 Vạn Hạnh Mall - 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
♦ Hotline: (028) 3715 9101
♦ Giờ mở cửa: 09:30 - 22:00