Milvus

♦ 516 Trương Công Định, Phường 8, TP. Vũng Tàu
♦ Hotline: (028) 3715 9101
♦ Giờ mở cửa: 08:00 - 21:30