ĐẦM CÔNG SỞ

Bộ sưu tập đầm công sở cao cấp 2023.

Những mẫu đầm công sở mới nhất trong bộ sưu tập của Milvus.

Xem thêm
Đen BK01Đen BK01
597.000 
(227)
Trắng Xanh WH06Trắng Xanh WH06
Trắng Xanh WH07Trắng Xanh WH07
Xanh BL03Xanh BL03
777.000 
(337)
Xám GY03Xám GY03
Xám GY04Xám GY04
Xanh BL21Xanh BL21
1.797.000 
(325)
Xám GY02Xám GY02
Xanh BL03Xanh BL03
Xanh BL21Xanh BL21
1.497.000 
(325)
Xám GY08Xám GY08
Xanh BL21Xanh BL21
1.497.000 
(325)
NAVYNAVY
Xám GY08Xám GY08
1.497.000 
(382)

ĐẦM DẠO PHỐ

Bộ sưu tập đầm dạo phố trẻ trung.

Những mẫu đầm dạo phố mới nhất trong bộ sưu tập mùa hè này.

Xem thêm
Xanh BL07Xanh BL07
597.000 
(317)
KTW11KTW11
KTW19KTW19
KTW20KTW20
717.000 
(325)
KTW012KTW012
KTW013KTW013
KTW018KTW018
777.000 
(325)
Trắng WH01Trắng WH01
Trắng Xanh WH06Trắng Xanh WH06
597.000 
(325)
KTFW25KTFW25
KTFW26KTFW26
KTFW27KTFW27
KTFW28KTFW28
KTFW29KTFW29
537.000 
(415)
Đen BK01Đen BK01
717.000 
(325)
Đen BK01Đen BK01
Xanh BL08Xanh BL08
597.000 
(325)
KTFW24KTFW24
KTFW36KTFW36
KTFW37KTFW37
597.000 
(325)

ÁO SƠ MI NỮ

Bộ sưu tập áo sơ mi thời trang 2023.

Những mẫu áo sơ mi mới nhất trong bộ sưu tập mùa hè này.

Xem thêm
CRC004CRC004
CRC006
CRC013CRC013
CRC014CRC014
CRC015CRC015
CRC016CRC016
299.400 
(325)
Trắng WH01Trắng WH01
Trắng WH04Trắng WH04
Xanh BL100Xanh BL100
Xanh BL68Xanh BL68
537.000 
(325)
Trắng WH01Trắng WH01
Xanh BL100Xanh BL100
537.000 
(325)
PINKPINK
Tím VI15Tím VI15
Trắng WH01Trắng WH01
Xanh BL114Xanh BL114
597.000 
(325)

ÁO THUN NỮ

Bộ sưu tập áo thun nữ thời trang.

Những mẫu áo thun nữ mới nhất hiện nay.

Xem thêm

QUẦN DÀI NỮ

Bộ sưu tập quần dài công sở.

Những mẫu quần công sở nữ mới nhất trong bộ sưu tập mùa hè này.

Xem thêm
Nâu BR30Nâu BR30
Xám GY04Xám GY04
Xanh BL07Xanh BL07
717.000 
(325)

CHÂN VÁY DÀI

Bộ sưu tập chân váy thời trang 2023.

Những mẫu chân váy thời trang mới nhất trong bộ sưu tập mùa hè này.

Xem thêm
Đen BK01Đen BK01
Xám GY01Xám GY01
Xám GY02Xám GY02
Xanh BL03Xanh BL03
897.000 
(325)
CR001CR001
JC001JC001
Xanh GR02Xanh GR02
255.000 
(325)
Trắng WH01Trắng WH01
101.400 
(325)
KT15KT15
KT16KT16
KT17KT17
KT21KT21
KT22KT22
KT30KT30
537.000 
(325)
FOC012FOC012
FOC029FOC029
FOC030FOC030
FOC040FOC040
FOC044FOC044
JC001JC001
1.017.000 
(325)
Trắng WH01Trắng WH01
Xanh BL07Xanh BL07
Xanh GR01Xanh GR01
Xanh GR02Xanh GR02
357.000 
(325)
Đen BK01Đen BK01
NAVYNAVY
Xanh BL07Xanh BL07
897.000 
(325)